ผอ ฟ้า เป็นประธานฝ่ายฆราวาสจัดพิธีอุปสมบทพระสงฆ์ 10 รูป ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ข่าวสดประชาชาติธุรกิจสุดสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยีชาวบ้านเส้นทางเศรษฐีสำนักพิมพ์มติชนศูนย์ข้อมูลมติชนมติชนอคาเดมีKhaosod EnglishMatichon Investor Relationร่วมงานกับเรา. ทุติยัมปาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง, ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง. เอสาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง, ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง. ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหต๎วา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะมุกัมปัง อุปาทายะ. ก็เทน้ำโกรกลงให้หมด ต่อนั้นประนมมือฟังอนุโมทนาไปจนจบเป็นอันเสร็จพิธี.

มนต์พิธี บวชพระ

มนต์พิธี บวชพระ

ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหต๎วา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ. อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหต๎วา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะมุกัมปัง อุปาทายะ. แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล.

วันที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 06.30 น. วันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหาร แด่พระสงฆ์ จำนวน 70 รูป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ eighty พรรษา มทส. วัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมบุญเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ บูชามหาธรรมกายเจดีย์ สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นั่งสมาธิ และเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ ทุกวันพระ เวลา 18.00 – 19.30 น. นายผจญ สิทธิกัน ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร วนเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมพัฒนาสังคมบนพื้นที่สูง บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 1 … ตะติยัมปาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง, ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง.

สังฆัมภันเต, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตุ มังภันเต, สังโฆ อะนุกัมปัง อุปาทายะ. การเมือง”วิษณุ”เปรียบตัวเองเหมือนเพื่อนเจ้าบ่าว – ปัดติวเข้มรมต. อุปสมบท วันที่………….เดือน………………………..พ.ศ……………….(จำนวน…………….วัน) ส่วนสูง……………..ซ.ม.

2565 มีการประกอบพิธีกวนข้าวเหนียวดำสำนักตักศิลาเขาอ้อ และสวดมนต์ข้ามปี ทำดีข้าม พ.ศ. และทำบุญปีใหม่ 2566 ในเช้าตรู่วันที่ 1 ม.ค. ซึ่งในวันนี้ (4 มกราคม 2566) มีพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) และอุโบสถเฉลิมพระเกียรติวัดอรัญญิก โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 6 จำนวน ninety nine นาย เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ วัดอรัญญิก เวลา 08.00 น.

มนต์พิธี บวชพระ

เกี่ยวข้องกับผู้บรรพชาอุปสมบท โดยเป็น…………………………………………………………………………………. ตะติยัมปิ ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปัง อุปาทายะ. ชัชชาติ งานละเอียด โอด ‘สุดท้ายเจ๊งหมด’ เทสต์ฟุตปาธ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เจออุปสรรค108 ‘วีลแชร์’ ฟ้อง ซ… ทุติยัมปิ ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปัง อุปาทายะ. การเมืองทีมกฎหมายย้ำนายกฯ น้อมรับทุกคำวินิจฉัย 8ปี -รอฟัง30กย. แนบท้ายใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบทของ ……………………………………………………………………………………..

วิทยฐานะ(คุณวุฒิฯ)……………….สาขาวิชา……………………………..จากสถาบัน…………………………………….. อำเภอ……………………………………จังหวัด……………………………………..โทร………………………………………. อำเภอ/เขต……………………………….จังหวัด……………………………….โทร……………………..…..………..

อัชชะตัคเคทานิ เถโร, มัยหัง ภาโร, อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร. มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานาเวระมะณี. ก่อนจะเข้าโบสถ์ก็ต้องวันทาเสมาหน้าพระอุโบสถเสียก่อนว่า ..

โก นามะ เต อุปัชฌาโย อุปัชฌาโย เม ภันเต อายัสสะมา… © 2021 กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด. ถ้าปรากฏภายหลังว่า นาย ………………………………………นามสกุล…………………………………….

กล่าวจบแล้วพระอุปัชฌาย์จะกล่าวเผดียงสงฆ์ จากนั้น พระคู่สวดจะสวดถามอันตรายิกธรรม ต่อหน้าพระอุปัชฌาย์อีกรอบหนึ่ง ผู้บวชพึงตอบรับว่า นัตถิ ภันเต 5 หน อามะ ภันเต 8 หน ตอบชื่อตนเอง และชื่ออุปัชฌาย์ เหมือนกับครั้งก่อนทุกประการ แล้วนั่งพับเพียบฟังพระคู่สวดท่านสวดกรรมวาจาอุปสมบทไปจนจบ แล้วฟังพระอุปัชฌาย์ท่านบอกอนุศาสน์ไปจนจบแล้วรับว่า อามะ ภันเต แล้วคุกเข่าประนมมือกราบ three หน เป็นอันเสร็จพิธีการอุปสมบท. 2565 สวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้พระองค์หายจากพระอาการประชวร จิตอาสาพัฒนาวัดเขาพระทองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตั้งโรงทานพระเวสสันดรชาดก ไถ่ชีวิตสัตว์ ประกอบด้วย โค เป็ด และสัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ส่วนในวันที่ 29 ธ.ค. 2565 สวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ตั้งโรงทานพระเวสสันดรชาดก ส่วนในวันที่ 30 ธ.ค. ยังมีลูกหลานเด็กและเยาวชนมาขอบวชสามเณร 19 รูป และบวชชีพรหมณ์ 19 คนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และในวันที่ 31 ธ.ค.

ผอ ฟ้า เป็นประธานฝ่ายฆราวาสจัดพิธีอุปสมบทพระสงฆ์ 10 รูป ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
Scroll to top